ÜYELİK SÖZLEŞMESİ EVTEKS TEKSTİL KONF.TUR.YAT.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ 1.TARAFLAR 1.a) İşbu üyelik sözleşmesi Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti ile “üye” arasında yapılmış olup; üyenin, Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Ştibünyesinde faaliyet gösteren, www.online.evteks.com.tr isimli web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanmasına ilişkin koşulları ihtiva etmektedir. 1.b) EVTEKS TEKSTİL KONF.TUR.YAT.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ ile “üye” münferiden “taraf”; müştereken “taraflar” olarak isimlendirilecektir. 2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN KONUSU 2.a) İşbu Sözleşme’nin konusu Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti’nin sahip olduğu www.online.evteks.com.tr web sitesinin genel kullanım şartları, kurallar, üyenin faydalanma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir. 2.b) İşbu Üyelik Sözleşme uyarınca Üye, Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Ştitarafından yönetilmekte olan www.online.evteks.com.tr adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda bulunan sanal mağazada satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir. 2.c) Taraflar arasında sözleşmesel ilişkinin kurulabilmesi için, Üye’nin www.online.evteks.com.tr web sitesinde üyeden istenen bilgilerin doldurulması, belirleyeceği şifreyi girmesi, belirtilen onay ve izinleri vermesi gerekmektedir. Üyelik bilgilerinde herhangi bir eksiklik olması halinde üye, Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti’nin iletişim numarasını arayabilir veya web sitesi üzerinden üyelik bilgilerini güncelleyebilir. Aksi durum halinde Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını üye işbu sözleşmeye onay vermekle kabul etmektedir. 2.d) Üye, www.online.evteks.com.tr web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu; bilgilerin doğru olmaması halinde Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. 2.e) Üye, web sitesi üzerinden görüntülediği ürün ve ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, web sitesinde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükler ile yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti'nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. 2.f) Üyelerin www.online.evteks.com.tr web sitesinden gerçekleştirdiği tüm kredi kartı ve banka kartı işlemleri ve onayları, ilgili Banka, Kredi Kuruluşu ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ile Üyeler arasında online ortamda gerçekleştirilmektedir. İşbu ödeme işlemlerinin herhangi biri Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Ştitarafından gerçekleştirilmemekte veya onaylanmamaktadır. Bu nedenle Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti, Üyelerin, kredi kartı vs. ödeme aracı şifrelerini, üyenin talebi olmadığı sürece kesinlikle görmemekte ve kaydetmemektedir. Ancak üye tarafından “Hızlı alışveriş yapılması konusunda kredi kartı bilgilerinin Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Ştibünyesine kaydı yapılması” hususunun müşteri tarafından onaylanması durumunda, bu bilgilerin işbu sözleşme şartları kapsamında korunmasından Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Ştisorumludur. 2.g) Üye, web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, web sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder. Üyenin, web sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, üyenin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. 2.h) Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti, www.online.evteks.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dahlinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için üyenin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üyenin www.online.evteks.com.tr web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 2.ı) Her bir üyenin, tek hesabı bulunabilecektir. Bir üyenin birden fazla hesabının bulunduğu hususunun tespiti halinde, sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunmaksızın kapatılması ve/veya dondurulması tamamen EVTEKS TEKSTİL KONF.TUR.YAT.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ takdirinde bulunuyor olup; üye tarafından bu husus kabul ve taahhüt edilmektedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından, Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti’nin üyelikten çıkarma dâhil sair yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. 2.j) İşbu web siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Ştisorumlu değildir. Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Ştisözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen işlemin kesintiye uğraması vs. nedenlerle oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir. Üye tarafından bu husus kabul edilmiş bulunmaktadır. 2.k) Üyenin, www.online.evteks.com.tr web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 2.l) Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti, bu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. 2.m) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca suç ve/veya kabahat teşkil eden herhangi bir fiil ile www.online.evteks.com.tr internet sitesinden herhangi bir haksız ve/veya hukuka aykırı bir kazanım elde edilmesi ve Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti’nin bu yolla herhangi bir zarara uğraması halinde Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti’ni zarara uğratan üye hakkında, herhangi bir ihtara, ihbara ve üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı kar kaybı ve adli ve/veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) talep edebilecektir. 3. GİZLİLİK VE GÜVENLİK Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Ştisunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Ştibünyesinde kullanılmaktadır. Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Ştiveya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Ştiara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 4. SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren bu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile ve/veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecek ve hükümsüz kalacaktır. Saygılarımızla… Evteks Tekstil Konf. Tur.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti